Leveringsvoorwaarden

 • PaLeVO zal alleen van start gaan bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8, maximaal 10 speelsters per groep).
 • Bij meer dan 10 aanmeldingen behoort een selectietraining tot de mogelijkheden.
 • De speelster kan pas deelnemen aan de trainingen als de inschrijfkosten voor het lidmaatschap zijn voldaan. Hiermee is de inschrijving tevens definitief.
 • Annulering van de inschrijving is mogelijk tot één maand voor aanvang van het seizoen. € 50,- administratiekosten worden op dat moment in rekening gebracht.
 • Indien de speelster een keer niet kan trainen dit graag tijdig aan de trainster (per mail of app) doorgeven.
 • De inschrijfkosten zullen niet (deels) worden terugbetaald bij afwezigheid van de speelster tijdens één of meerdere trainingen.
 • Mochten er niet voldoende aanmeldingen zijn dan ontvangt u de volledige inschrijfkosten terug.
 • Trainingskleding is voor eigen rekening.
 • De inschrijfkosten van het lidmaatschap bij PaLeVO staan volledig los van eventuele contributiegelden bij de eigen vereniging.
 • PaLeVO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor kosten, letsel of andere schade welke op weg van of naar de training en tijdens de training worden gemaakt, dan wel opgelopen.
 • In een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering wordt niet voorzien door PaLeVO. Ieder lid dient zelf te voorzien in een ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 • Kosten voor medische begeleiding zijn niet opgenomen in de kosten van het lidmaatschap.
 • Medische begeleiding is niet aanwezig, zo nodig kan men gebruik maken van reguliere hulpdiensten.